Fotografie ze křtu

Zpět

Večer zahajují členové kapely VOBEZDUD Tereza Benešová, Františka Lachmanová a Jan Popelář.

-

Čtení Ireny Šťastné, její texty spolu s ní čte Milan Šťastný.

-

Ondřej Zajac prezentuje svou básnickou prvotinu.

-

Čtení Johanky Hořejší, nejmladší autorky Literárního salonu.

-

Pohled na publikum do kavárny doprava.

-

Pohled na publikum do kavárny doleva.

-