Fotografie ze křtu

Zpět

Tereza Riedlbauchová uvádí večer.

-

Pohled do publika, přítomna je rovněž autorka večera Wanda Heinrichová a Petr Král.

-

Pohled do publika, z básníků lze vidět Jonáše Hájka a Ondřeje Hanuse.

-

Autorské čtení Wandy Heinrichové.

-

Wanda Heinrichová zakrytá stínem Jakuba Řeháka.

-

Tereza Riedlbauchová a Josef Straka.

-

Autorské čtení Milana Šťastného.

-

Milan Šťastný v ráži.

-

Milan Šťastný a rozesmáté publikum.

-

Jiří N. Jelínek s houslemi.

-

Jan Riedlbauch uvádí své čtení.

-

Čtoucí Jan Riedlbauch a naslouchající recitátorka Veronika Riedlbauchová.

-

Jan Riedlbauch při recitaci a usebrané publikum.