Literární salon

Literární salon

Literární salon instagram Literární salon twitter

Literární salon

Vydavatelství   Čtení / Festivaly    V médiích    Sponzoři   Kontakt     O nás    Z historie LS     Salony na Loretě

Členové asociace:

Tereza Riedlbauchová


Tereza Riedlbauchová
Foto Aline Boros

(nar. 1977 v Praze), básnířka, nakladatelka, literární historička a překladatelka. Vystudovala český jazyk, francouzštinu a doktorské studium na FFUK v Praze a Master 2 na Katedře slavistiky na fakultě Paříž 4 na Sorbonně v Paříži. V letech 2007–2011 působila jako lektorka češtiny na Sorbonně, následně pracovala do roku 2017 jakožto vědecká tajemnice a zástupkyně ředitele Památníku národního písemnictví. Vydala poému Podoba panny pláč a básnické sbírky Modrá jablka, Velká biskupovská noc, Don Vítor si hraje a jiné básně, Pařížský deník a Inkoustová skvrna Karibiku. Velká biskupovská noc vyšla v bulharském překladu a Pařížský deník v anglickém překladu v USA a Inkoustová skvrna Karibiku ve francouzském překladu. Její básně byly otištěny v mnoha časopisech a antologiích v Evropě a Americe ve třinácti jazycích. Zúčastnila se mezinárodních festivalů poezie v Kanadě, Francii, Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Turecku, České republice a na Slovensku, on-line ve Skotsku a na Islandu, čtení na mezinárodním veletrhu v Německu, literárních rezidencí v Broumově a v A Coruñi (Galicie, Španělsko). V Praze roku 2006 založila asociaci Literární salon, v níž působí jednak jako nakladatel, redaktor a překladatel edice poezie, jednak jako dramaturg a organizátor večerů.

Tel.: +420 724 574 696
E-mail: teriedl@post.cz
Web: terezariedlbauchova.eu

 

Veronika Hyksová

 

Veronika Hyksová

(nar. 1976 v Čáslavi), manažerka a producentka v oboru klasické hudby. Vystudovala hru na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři u Jana Riedlbaucha a hudební management na HAMU v Praze. V letech 2001–2005 stála v čele festivalu Mladé pódium v Karlových Varech. Pracovala v řadě kulturních agentur (např. EMart, TRIART Management, s.r.o.). Od roku 2008 působí jako hlavní manažerka pražského barokního orchestru Collegium 1704 a vokálního souboru Collegium Vocale 1704 (umělecký vedoucí Václav Luks). V současnosti toto hudební těleso realizuje mimo jiné dva cykly: Hvězdy barokní opery v pražském Rudolfinu a Hudební most Praha – Drážďany. S Collegiem 1704, divadelním souborem Vosto5 a Kinem Pilotů uvedla v září 2021 do provozu kulturní dům Vzlet v Praze 10 – Vršovicích. V Literárním salonu působí jako produkční.

Tel: +420 773 991 704
E-mail: veronika.hyksova@volny.cz, veronika@collegium1704.com
Web: collegium1704.com
Web: vzlet.cz

 

Veronika Poldauf Riedlbauchová

 

Veronika Poldauf Riedlbauchová
Foto Přemysl Havlík

(nar. 1978 v Praze), režisérka, choreografka, divadelní autorka, herečka, recitátorka a pedagožka (PORG, DAMU a Mensa gymnázium). Realizovala řadu představení, prezentovaných na mezinárodních festivalech: Vodu po lžičkách, Camille, Sarah Kane: Očištění/Depurados, Jiří Hájek: Slavík a růže, Přecházení, Do hajan, To je andělení! a se souborem Bratři v tricku představení Plovárna, Funus a Lov. Několik let spolupracovala s Jihočeským divadlem (založení Ateliéru 3D, edukační program Kouzla a dítě k Ravelově opeře, choreografie muzikálu Davida Hlaváče Kronikáři a Verdiho Trubadúra, režie Verdiho La traviaty a Nabucca) a s orchestrem PKF – Prague Philharmonia (koncertní cyklus pro děti). Je rovněž autorkou audiovizuálních projektů (Maringotka Malého divadla, Theatrum Mundi Kuks). Zúčastnila se světové laboratoře CircusNext Bazilian Lab v Paříži. Za představení Do hajan získala cenu za režii a choreografii Mateřinka 2021, za představení Plovárna, Lov a To je andělení! byla nominována na Cenu Divadelních novin a je laureátkou Mezinárodní ceny Zdeňka Fibicha v recitaci melodramu. Jako scenáristka spolupracovala s ČR a organizovala hudební festival Mladé pódium. V Literárním salonu působí jako recitátorka a spoluorganizátorka večerů.

Tel.: +420 608 121 216
E-mail: vriedlbauch@yahoo.com

 


Externí spolupráce:

Helena Šantavá


Helena Šantavá

(nar. 1978 v Olomouci), grafička. Vystudovala ateliér vizuální komunikace a plakátu Zdeňka Zieglera na UMPRUM v Praze. Od roku 1996 se věnuje grafickému designu tištěných médií – knih, kulturních akcí, designu výstav a grafice v architektuře. Pracuje pro různé neziskové organizace (Mojetělojemoje, gulag.cz). V letech 2000–2020 působila jako grafička o. s. Kruh – diskuse a přednášky o architektuře a od roku 2020 je kmenovou grafička Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Navrhla grafickou podobu kulturního čtrnáctideníku A2. Vyučuje grafický design (VŠUP, Scholastica, Designéři dětem), od roku 2019 na VOŠ Grafická vede obor knižní grafika. Navrhla všechny tři řady Literárního salonu: Ouvertury, Varia(ce), Bilingva.

E-mail: santava.helena@gmail.com

 

Ján Petrovič


Ján Petrovič

(nar. 1979 v Třinci), grafik, ilustrátor a zástupce ředitele. Vystudoval obor ilustrace a grafika na VŠUP a fyzickou geografii na PřFUK v Praze. Absolvoval stáž na peruánské univerzitě PUCP v Limě. V současnosti působí jako učitel na základní škole v Králově Dvoře u Berouna. Jako grafik a ilustrátor spolupracoval s nakladatelstvími a institucemi: Argo, Knižní klub, TORST, Francouzský Institut, Beskydy atd. Od roku 2010 je autorem grafického designu některých titulů Literárního salonu.

E-mail: jan.petrovic@centrum.cz

 

Jakub Přecechtěl


 

Web a logo design Literárního salonu 2016.

E-mail: jakubprecechtel@seznam.cz